Jak usunąć samoczynnie przesuwający się obraz w aplikacjach VR?